#

İş Kazaları

2002 yılında ülkemizde 96.578 inşaat işyeri ve bu işyerlerinde istihdam edilen 713.629 çalışan varken 2017 yılında inşaat işyeri sayısının 214.144'e ve bu işyerlerinde istihdam edilen çalışan sayısının 2.083.438'e ulaştığı görülmektedir.

 
İnşaat Sektöründe İşyeri ve Çalışan Sayısı Dağılımı (2002-2017)
 

İnşaat sektöründe işyeri ve çalışan sayılarında yaşanan artış meydana gelen iş kazaları sonucunda her yıl çok sayıda çalışan yaralanmakta ve hayatını kaybetmektedir. SGK istatistiklerine göre 2017 yılında ülkemizde 359.653 iş kazası gerçekleşmiş olup bu kazaların 62.802'si (% 17,5) inşaat sektöründe meydana gelmiştir. İş kazaları sonucunda tüm sektörlerde meydana gelen 1.633 ölümün ise 587'si (%36) inşaat sektöründe gerçekleşmiştir.

 
İnşaat Sektöründe Yüz binde Ölüm Oranları (2002-2017)
    

İnşaat sektörü hariç tüm sektörlerde iş kazası geçiren sigortalı sayılarının iş göremezlik sürelerine göre dağılımı incelendiğinde iş kazası geçiren sigortalıların %50'sinin kaza geçirdiği gün iş başı yaptığı görülmektedir.

   

Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 yılı istatistiklerine göre inşaat sektöründe iş kazası geçiren toplam 44.552 sigortalıdan 25.644'ü kaza günü tekrar iş başı yapmıştır. Kaza günü tekrar iş başı yapan sigortalı oranları açısından inşaat sektörü diğer tüm sektörler toplamı ile kıyaslandığında, inşaat sektöründe daha fazla çalışanın kaza günü iş başı yaptığı görülmektedir. Öte yandan inşaat sektöründe iş kazası geçiren sigortalıların %34'ünü oluşturan 14.998 çalışan, geçirdikleri iş kazası sonucunda 5 gün ve daha fazla sürelerde iş göremez hale gelmiştir.

2017 yılı verilerine göre sektörde çalışan sayıları, iş kazası geçiren sigortalı sayıları ve iş kazası geçiren sigortalı sayısının toplam sigortalı sayısındaki yüzdelik oranlarının en yüksek olduğu ilk 5'er il belirlenmiş olup, bu illere ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Sektöre hizmet veren sigortalı sayılarına göre 479.082 sigortalı çalışan ile İstanbul ilk sırada yer almaktadır. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirler takip etmektedir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, sektördeki toplam sigortalı çalışan ve iş kazası geçiren sigortalı sayılarına göre İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller ilk sırada yer almaktadır. Buna karşın iş kazası geçiren sigortalı sayısının toplam sigortalı sayısına oranı dikkate alındığında büyükşehirlerimizden ziyade Yozgat, Zonguldak, Isparta ve Bilecik gibi illerinin ilk sıralarda yer aldıkları görülmektedir.

İş kazası geçiren sigortalı sayıları açısından ilk 5 ili İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oluşturmaktadır. Sadece bu beş ilin sektördeki istihdamın yaklaşık yarısını (%46) oluşturduğu görülmektedir. İstihdam ve iş kazası sayılarında bu iller üst sıralarda yer almalarına rağmen iş kazası geçiren sigortalı sayılarının toplam sigortalı sayılarına oranına göre bu illerin sırasıyla tüm iller arasında 2, 12, 13, 27 ve 16. sıralarda oldukları görülmektedir. Oransal olarak değerlendirildiğinde İstanbul haricindeki diğer 4 il çok daha alt sıralarda yer almaktadır.