#

İş Ekipmanları Standartlara Ve Yapılan İşe Uygun Olmalı

"İnşaat İş Ekipmanları Çalıştayı" İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde, 7 Mart 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

"Çalıştaya İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan KOÇ, TSE Genel Sekreteri Mehmet BOZDEMİR, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz DELİBAŞ, İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih ÖZÇAKIR ve iş ekipmanı üreticileri katıldı.

Açılış konuşmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan KOÇ, Güvenli İskele Projesinde olduğu gibi sektöre yön verildiğinde, üreticilerimizin ülke ihtiyaçlarına cevap verebildiğini ve ülke olarak ciddi bir üretim potansiyeline sahip olduğumuzu ifade etti. Proje ile birlikte, ülkemizde standartlara uygun üretim yapan 60 tane cephe iskelesi üreticisinin belgelendirildiğini ve ülke olarak bu alanda ihracat yapabilecek seviyeye gelindiğini belirten Genel Müdür Op. Dr. Orhan KOÇ, bu başarının sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütülecek faaliyetlerle birlikte her alanda gerçekleştirilebileceğini vurguladı. KOÇ Türkiye'de iş ekipmanlarının yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi noktasında TOBB'un öncülüğünde bir çalışma yapılması önerisinde bulunarak, Türkiye'nin son 16 yılda çok önemli gelişmeler kaydettiğinin altını çizerken iş kazaları noktasında da çok önemli azalmalar kaydedildiğini anlattı.

Açılışta konuşan TSE Genel Sekreteri Mehmet BOZDEMİR ise 4 yılda iş güvenliği açısından önemli mesafeler kat ettiklerini bildirerek, TSE olarak iş sağlığı ve güvenliği konusuna verdikleri önem üzerinde durdu. Bozdemir bu konuda ayrı bir daimi komite oluşturduklarından bahsetti.

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz DELİBAŞ ise, asıl önemli hususun günlük yaşantıda ve işyerlerinde herkesin güvenlik kültürünü içselleştirmesi ve buna uygun davranması olduğuna işaret etti. DELİBAŞ "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan bütün çalışmalarda etkin olarak yer alıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlere katkı sağlıyoruz." dedi.

İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih ÖZÇAKIR, inşaat sektörünün yarattığı istihdam ve katma değer ile ayrı bir yerde olduğuna işaret ederek, "İş kazalarını önlemek için alınacak tedbirlerin maliyeti, kaza sonrası yapılacak ödemelerden daha azdır" dedi. ÖZÇAKIR, müfettiş kaynağının önemli bir bölümünü inşaat sektörü için kullandıklarını dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK de konuşmasında 2017 yılında alınan yapı ruhsatı sayısının 158 bini aştığını belirterek, toplam bedelin de yaklaşık 275 milyar lira olduğuna işaret etti. İnşaat sektörünün emek yoğun bir iş kolu olduğunun altını çizen Öztürk "inşaat ülke ekonomisi ve istihdam için baş aktörlerden birisi" değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayda inşaat sektöründe kullanılan iş ekipmanlarının standartlara ve yapılan işe uygun olması gerektiğine, bu iş ekipmanlarının güvenli kullanımına ve ilerleyen süreçte standartlara uygun iş ekipmanı kullanımın sahada yaygınlaştırılmasına yönelik atılacak adımlara ilişkin bilgiler verildi.

İki oturumda gerçekleştirilen çalıştay; İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Kazaları, Güvenli İş Ekipmanları ve Mevzuat Çalışmaları, Güvenli İskele Projesi ve Yeni Hedefler, TSE Belgelendirme Süreçleri ve İnşaatlarda Denetim Faaliyetleri gibi konu başlıklarının yer aldığı sunumlar ve üreticilerden gelen sorunların ve önerilerin değerlendirilmesi ile tamamlandı.