#

Yüksekte Çalışma Eğitimi Veren Kaya Safety, Avrasya Safety, Yüksek İşler Ve Mira İple Erişim Firmalarına Teknik Ziyaretler Gerçekleştirildi

Bilindiği üzere, mevzuatımıza göre yapı işlerinde yüksekte çalışacaklara fiilen işe başlamadan önce yüksekte güvenli çalışma hususunda eğitim verilmesi zorunludur. Yapı sektöründe meydana gelen ölümlü iş kazalarının yaklaşık yarısının yüksekten düşme nedeniyle meydana gelmesi, özellikle iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ve yüksekte çalışacak diğer çalışanların doğru ve ihtiyaçları olan bilgiye erişiminin sağlanmasının önemini ortaya koymaktadır. Ancak yüksekte çalışma eğitimlerine ilişkin yasal düzenleme bulunmadığından eğitimlerin kapsamı ve yöntemi hakkında belirsizlik olduğu görülmektedir.

Yüksekte çalışma eğitimlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar Bakanlığımız bünyesinde başlatılmış olup bu kapsamda yüksekte çalışma eğitimleri veren Kaya Safety, Avrasya Safety, Yüksek İşler ve Mira İple Erişim firmalarına teknik ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerde konunun uzmanları ile sektörün sorunları tartışılmış, eğitim tesisleri ve verilen eğitimler gözlemlenmiş, yüksekte çalışma ve iple erişim kapsamında eğitimler alınmıştır.