Yeni Tip Koronavirüs Salgınına Yönelik Dokümanlar Hazırlandı

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının işyerlerinde oluşturacağı riski önlemek ve iş sağlığı ve güvenliği koşullarını korumak adına; işverenler, çalışanlar ve işverenlere rehberlik etmekte olan İSG Profesyonellerine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan video, kontrol listesi, bilgi kartı ve broşürler ile yapı işyerlerinin doğru şekilde yönlendirilmesi ve salgına karşı alınacak tedbirlerin uygun şekilde yerine getirilmesi hedeflenmiştir.

• Video

• Kontrol Listesi

• Bilgi Kartı

• Broşür