Yikob Projesi Kapsamında Sunumlar Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan "Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi" isimli IPA projesi kapsamında 10-14 Şubat tarihleri arasında eğitimler düzenlenmiştir.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Büyükşehir Belediyesi bulunan 30 ilde Valiliklere bağlı olarak ihdas edilen Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlıklarında görev yapan idari personele yönelik olarak AÇSH uzmanları Alperen Fatih DURSUN ve Nurullah TAŞ tarafından “Güvenlik Kültürü” ve “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Mevzuat” konu başlıklarında sunumlar yapılmıştır.

Sunumlarda; güvenlik kültürü kavramı, çalışma hayatında yapılan hatalı davranışlar, inşaat sektöründe iş kazalarının en sık yaşandığı alanlar, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve mevzuata özel iş sağlığı ve güvenliği dokümanları ile sektörde sıkça kullanılan iş ekipmanlarının güvenli kullanımı gibi konularda katılımcılara bilgi verilmiştir.