Yüksekten Düşme Kazalarının Önlenmesi İçin Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası Yürütülüyor.

Yaklaşık iki milyon çalışan ile istihdamda ilk sıralarda yer alan inşaat sektörü aynı zamanda ülkemizde ölümlü iş kazalarının en fazla yaşandığı sektördür. Genel Müdürlüğümüz tarafından bu kazaların sebepleri incelenmiş, son 5 yılda sektördeki ölümlerin % 44’ünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir.

Bu kazaların önlenebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce ‘Güvenli İskele Projesi’ yürütülerek 2014 ve 2015 yıllarında toplam 13 ilde bilgilendirme seminerleri düzenlenmiş, standartlara uygun iskele üretiminin başlatılması ve iyi uygulamaların sahada yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Bu proje ile elde edilen kazanımların sektörde kullanılan diğer iş ekipmanlarında da yaygınlaştırılması amacıyla 2017 yılında 4 ilde Güvenli İnşaat Sempozyumları gerçekleştirilmiştir.

Sektörün tüm taraflarında teknik bilgi seviyesinin ve farkındalığın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen bu çalışmalar ile birlikte ilgili mevzuat düzenlemelerine yönelik teknik çalışmalar yapılmıştır. Sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, geçici kenar koruma sistemleri, sütunlu çalışma platformları, güvenlik ağları ve yaşam hatları gibi yaygın kullanılan ekipmanların standartlara uygunluğu zorunlu hale getirilmiş ve bu ekipmanların kurulum, kullanım ve sökümüne ilişkin asgari sağlık ve güvenlik şartları belirlenmiştir. 2018 yılında çalışmaları tamamlanan Yönetmelik değişikliği, 31/12/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik değişikliği ile asgari sağlık ve güvenlik şartları düzenlenen ekipmanların ve bu ekipmanların güvenli kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 16/1/2019 tarihinde Bakanımız Sn. Zehra Zümrüt SELÇUK ve İNTES Başkanı Celal Koloğlu "İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü"nü imzalamıştır. İmzalanan protokol kapsamında İNTES işbirliği ile “Yüksekte Güvenli Çalış” kampanyası başlatılmıştır.

Bu kapsamda, yüksekte güvenli çalışmanın önemi vurgulanarak sahada iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla 3 büyükşehirde “Yüksekte Güvenli Çalış” seminerleri düzenlenmiştir. Bilgilendirme seminerleri 08/2/2019, 12/2/2019 ve 15/2/2019 tarihlerinde sırasıyla Ankara, İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirilmiş olup katılımcılar üç ilde de seminerlere yoğun ilgi göstermişlerdir.

Sektördeki ölümlerin en büyük sebebi olan yüksekten düşme kazalarının önlenmesi adına önemli bir dönüm noktası olan “Yüksekte Güvenli Çalış” kampanyası ve diğer projeler kapsamında Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan yüksekte çalışmayla ilgili dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Diğer konularla ilgili broşür, form ve diğer teknik dokümanlar ise web sitemiz “Yayınlar” bölümünde yer almaktadır.

Bilgi Kartları

• Bilgi Kartı 1: Güvenli Çalışma Bilinci

• Bilgi Kartı 2: Temel Bilgiler

• Bilgi Kartı 3: Ekipman Seçimi

• Bilgi Kartı 4: Yetkin Yüklenici

• Bilgi Kartı 5: Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanımlar

• Bilgi Kartı 6: Çatılarda Basit Bakım Onarım İşleri

• Bilgi Kartı 7: Güvenli Çalışma Adımları

Rehberler

• Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi

Sunumlar

• Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası Ankara, İstanbul ve Antalya Sunumları