Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası kapsamında İNTES işbirliğinde sırasıyla Ankara, İstanbul ve Antalya'da bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi.

'Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası' bilgilendirme seminerleri sektörde faaliyet gösteren tüm taraflarda farkındalığın ve teknik bilgi seviyesinin artırılması amacıyla konusunda uzman konuşmacıların da katılımıyla 8/2/2019, 12/2/2019 ve 15/2/2019 tarihlerinde sırasıyla Ankara, İstanbul ve Antalya illerinde gerçekleştirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sn. Sedat YENİDÜNYA'nın Ankara'da gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başlayan organizasyonlar üç ilde de davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilen seminerlerde kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından; şantiye deneyimleri, rehberlik ve teftiş uygulamaları, düşmeyi durdurucu ve önleyici sistemler, cephe iskeleleri ve sütunlu çalışma platformları, düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım kullanımı, kalıp işlerinde iyi uygulamalar, kat kenarları ve çatılarda iyi uygulamalar, yaşam hatları kullanımında iyi uygulamalar konu başlıklarında teknik bilgiler verildi ve katılımcıların soruları yanıtlandı. Yapılan sunumlarda ve soru-cevap bölümünde özellikle 'Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası' ile birlikte yapılan işe ve standartlara uygun ekipman kullanımının yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılmasının hedeflendiği vurgulanarak, oluşacak farkındalığın çalışanlara verilen eğitimlerle desteklenmesiyle çalışanlarda istenen davranış değişikliğini sağlayacağı üzerinde duruldu.